Türkiye Eğitim Dergisi [Turkey Education Journal] yüce Türk milletini meydana getiren kıymetleri meydana çıkarmak ve bunlarla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak; bu kıymetlerin muhafaza ve gelişmesine katkı sunmak; dil ve tarih şuuruna, ilim zihniyetine, merhamet, feragat, fedakârlık, diğerkâmlık, hak ve fazilet duygularına sahip nesiller yetişmesine bilimsel ve akademik olarak destek olmak gayesiyle çıkarılmaktadır.

Türkiye Eğitim Dergisi eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.