Odak ve Kapsam

♦ Türkiye Eğitim Dergisi (TED) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi yönetiminin kararları doğrultusunda özelya da ek sayılar da yayımlanabilir.

♦ TED, eğitim ve insanî bilimlerin her alanından yazı yayımlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayımlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayımlanabilir.

♦ TED'e gönderilen yazıların daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayım organının değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

♦ TED'e yayımlanması için yazı göndermek isteyenlerin, öncelikle  http://dergipark.gov.tr/turkegitimdergisi adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir.

♦ Yayımlanma aşamasında, yayımlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemine akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

♦ Herhangi bir yazının TED’in elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir ve değerlendirilme süreci başlar.

♦ Başvurunun yapılmasından yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

♦ Yayımlanması için TED'e gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. TED yayımlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayımlama hakkına sahiptir.

♦ TED'e gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, mali ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. Dergi, yazar veya yazarlardan kaynaklanan herhangi bir yasal, mali ve etiksel sorumluluğu kabul etmez.

♦ TED’in yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dillerde yazılmış olan çalışmalar da yayım kurulunun uygun görmesi halinde yayımlayabilir.