Değerlendirme Süreci

♦ Türkiye Eğitim Dergisi [Turkey Education Journal] -TED-’ne gönderilen çalışmalara isim veya yazarın kimliğini deşifre edebilecek herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayımlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayım aşamasında editör ve dergi sekretaryası tarafından eklenmektedir.

♦ TED’e gönderilen her çalışma, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayım ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

♦ Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakeme gönderilmez.

♦ Yazım ve yayım ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan çalışmalar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alanda uzmanlıkları bulunan kişiler arasından seçilir.

♦ Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

♦ Hakemlerin kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen çalışma için yeni bir hakem tayin edilir.

♦ Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan çalışma yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir ve çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

♦ Hakemler, düzeltme istedikleri çalışmayı yayımlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

♦ Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin ya da hakemlerin görüşlerine başvurulabilir.

♦ TED’in elektronik sistemine gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

♦ Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler yazının yayımlanması ya da reddi yönünde karar alınabilir.